การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการใช้งานของ Internet Explorer (version 8 - 11)

    การ Set Compatibility View 
  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หากไม่ปรากฎ Menu Bar ให้คลิกส่วนบนสุดของ IE จากนั้นคลิกขวา เลือก Menu Bar จะปรากฎ ดังรูป


  2. ไปที่เมนู Tools -> Compatibility View settings ดังรูป


  3. พิมพ์คำว่า swu.ac.th ไว้ที่ Add this website หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Add ดังรูป


  4. เมื่อ Add เรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้าจอ ดังรูป


Copyright © Computer Center, Srinakharinwirot University